Kanalska jedinica E2 tip S-224ME2E5

Opis

Kanalska jedinica za visoko statički pritisak sa 100% svežeg vazduha E2 tip S-224ME2E5

  • nije potreban udarni ventil
  • kanalska funkcija za 100% sveži vazduh
  • istosmerni motor ventila za dodatne uštede
  • potpuna prilagodljivost izvedbe kanala
  • moguć je smeštaj u vodonepropusno kućište za spoljašnju primenu
  • senzori isključivanja vazduha sprečavaju izduvavanje hladnog vazduha
  • upravljanje temperaturom vazduha koje se može konfigurisati
                                   TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Kapacitet hlađenja kW22,4
Ulazna snaga hlađenja W490
Kapacitet grejanja kW25,0
Ulazna snaga grejanja W470
Količina vazduha m3/h3360
Zvučni pritisak dB(A)47/46/44
Dimenzije V x Š x D (mm)467 x 1428 x 1230
Neto težina kg105
Priključak R410A:tečna/gasna faza-9,52/22,22 mm