Spoljašnja jedinica PACi Standard U-140PZ2E8

Opis

Spoljašnja jedinica U-140PZ2E8

Visoko efikasna, vazduhom hlađena kombinovana jedinica kompresora / izmenjivača toplote kao toplotna pumpa za grejanje ili hlađenje, koja se može povezati sa najviše 1 unutrašnjom jedinicom Panasonic. Spoljašnja jedinica može se koristiti i u kombinaciji sa drugim unutrašnjim jedinicama Panasonic PACi.

Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Hlađenje Tv=35°C st, Tv=24°C vt, Tp=27°C st, Tp=19°C vt
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=20°C st

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Hlađenje:
Nominalni kapacitet hlađenja:14,0 (3,3 – 15,0) kW
Nominalna ulazna snaga:4,34 (0,62 – 5,5) kW
Radni raspon:-10 do +43 °C
Grejanje:
Nominalni kapacitet grejanja:14,0 (3,4 – 16,0) kW
Nominalna ulazna snaga:3,35 (0,62 – 4,8) kW
Radni raspon:-15 do +24°C
Napon napajanja:380 V
Radna struja:10,5 A
Freon:R32
Priključak R32:tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm
Nivo zvučnog pritiska (slobodni prostor, udaljenost 1 m):56/37dB(A)
Protok vazduha (maks.):5340 m³/h
Maksimalna dozvoljena dužina cevnog razvoda:5 do 50 m
Maksimalna dozvljena visinska razlika spoljašnje i unutrašnje jedinice:30 m
Dimenzije: VxŠxD (mm)996x980x370
Neto masa:94 kg